aanrukken

aanrukken
{{aanrukken}}{{/term}}
[leger] march (on)
[snel en dreigend naderen] advance
voorbeelden:
1   〈schertsend〉 nog een fles laten aanrukken have another bottle
     versterkingen laten aanrukken move up reinforcements

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”